Додю Иванов Додев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400304210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 3, к-ра 347
Телефон: (02) 9891086
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 19.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 19.4.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 25.03.2008 г.

Печат   Имейл