Добромир Манчев Вълков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800301810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Триадица" № 6, ет. 1, ст. 110
Телефон: (088) 7248115
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 08.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №29 / 08.6.2000 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 18.05.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 28.07.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 19.01.2011 г. до 19.01.2014 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 01.07.2011 г. до 01.10.2011 г.

Печат   Имейл