Добромир Иванов Кръстев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000060810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. Дом, к-ра 225-А
Телефон: (02) 9781793
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 13.4.1994 г.

Печат   Имейл