Добромира Атанасова Банкова-Ганева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600018110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Юрий Венелин" № 15. Телефон: (02) 9881319
Факс: (02) 9815753

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 20.5.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 20.5.1998 г.

Печат   Имейл