Добровест Христов Василев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900319910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; пл. "Света Неделя" 16
Телефон: (02) 9815036
Факс: (02) 9815036
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 12.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 12.5.1999 г.

Печат   Имейл