Добри Иванов Добрев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300007810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Христо Белчев" 26
Телефон: (02) 9883862
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №51 / 06.12.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.03.2010 г.

Печат   Имейл