Добри Добрев Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000289010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Алабин 33, ет. 3, к-ра 327 Телефон:

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 13.6.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 29.12.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 07.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 11.02.2009 г. до 11.02.2011 г.
Наказание: Порицание наложено на 11.02.2009г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 07.08.2009 г. до 07.08.2012 г.
Наказание: Порицание наложено на 03.06.2010г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 08.06.2010 г. до 08.12.2010 г.

Печат   Имейл