fbpx

Добрин Радославов Додев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700294610
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Чехов" 43А Телефон: (02) 8700549

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 09.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 26.6.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №29 / 26.6.1996 г.
Наказание: Порицание наложено на 18.04.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 26.02.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 22.11.2011 г. до 22.11.2014 г.
Наказание: Порицание наложено на 13.12.2013г.