Добринка Генова Ройдева-Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300349710
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Красна поляна", бл. 24, вх. Ж, ет. 3, ап. 146
Телефон: (02) 8223175
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.9.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №8 / 21.6.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1399 / 05.7.1978 г.

Печат   Имейл