Добрина Георгиева Стоичкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300289210
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Чавдар войвода" 5 Телефон: (02) 9442956

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 29.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 29.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 03.09.2013 г.

Печат   Имейл