Дияна Спирова Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400328510
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Гео Милев", бл. 249, ап. 19
Телефон: (088) 7883870
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 01.10.2003 г.

Печат   Имейл