fbpx

Дияна Николова Стоилова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000548010
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "13 - ти Март" №11, ет. 3, ап. 6. Телефон: (088) 8530668

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 18.7.2012 г.