Димчо Николаев Димов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000128110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Уилям Гладстон" 51
Телефон: (02) 9808735
Факс: (02) 9808735
Статус:
Дата на първоначално вписване: 18.12.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 04.12.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 04.12.1996 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: в чужбина от 01.10.2005 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.09.2008 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: несъвместимост от 01.09.2008 г.

Печат   Имейл