Димчо Колев Нешев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300335110
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Триадица; град: гр. София; р-н "Средец" , ул. "Хан Крум" №32, партер. Телефон: (02) 9863260
Факс: (02) 9863260

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.5.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 07.5.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 07.5.1997 г.

Печат   Имейл