Димо Маринов Димов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200361810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Витоша " 1А, ет. 3, кантора 335 Телефон: (089) 7399186

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.3.1991 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №2 / 25.1.1991 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 06.10.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 20.01.2014 г.

Печат   Имейл