Димитър Георгиев Тодоров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800554510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. Младост 4, бл. 446, вх. 4, ап. 9 Телефон: (0885) 822451

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.11.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №34 / 13.11.2012 г.

Печат   Имейл