Димитър Цеков Панов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100157310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Граф Игнатиев" 44, вх. А, ет. 1, ап. 3
Телефон: (02) 9894164
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 21.9.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 21.9.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2010 г.

Печат   Имейл