Димитър Цвятков Цвятков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800546710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Александър І Батенберг" №4, ет. 2, Адв. дружество Павлов и съдружниц и" Телефон: (02) 4471350
Факс: (02) 4471390

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 19.6.2012 г.

Печат   Имейл