fbpx

Димитър Цветков Тошев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500307310
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Зона Б-5", бл. 6, вх. Б
Телефон: (02) 9298588
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 08.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 08.11.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2008 г.