Димитър Христов Марков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000231010
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Света Троица", бл. 315, вх. А, ап. 8
Телефон: (02) 8220025
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 13.4.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 04.08.2009 г.

Печат   Имейл