Димитър Христов Бухларски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400002210
Колегия: София
Адрес: 1111; област: София; община: Столична; град: София; ул. " 22 - ри септември" 6
Телефон: (02) 9710183
Факс: (02) 8700009
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.4.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 08.3.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 04.02.2009 г.

Печат   Имейл