Димитър Тодоров Ташев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300395510
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Любен Каравелов" №27, ет. 1
Телефон: (088) 7257367
Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 26.2.2003 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 08.07.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 12.12.2008 г. до 12.12.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.08.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл