Димитър Стоянов Кичуков

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1900051010
Колегия: София
Адрес: 2050; област: Софийска; община: Ихтиман; град: Ихтиман; ул. "Иван Вазов" 6
Телефон: (0724) 3529
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.7.2005 г.
Наказание: Порицание наложено на 18.11.2008г.
Наказание: Порицание наложено на 21.11.2011г.

Печат   Имейл