Димитър Стефанов Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000522910
Колегия: София
Адрес: 1172; област: София-град; община: Лозенец; град: гр. София; бул. "Г. М. Димитров" № 1
Телефон: (02) 9603756
Факс: (02) 9621504
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.6.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 14.6.2011 г.

Печат   Имейл