Димитър Първанов Тошев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200272610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. "Драгалевци", ул. "Маестро Г. Атанасов" 25, ет. 2
Телефон: (02) 9673857
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.4.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 31.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 31.3.1999 г.

Печат   Имейл