Димитър Пламенов Попов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100541310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Генерал Паренсов" 39, партер Телефон: (02) 9804666

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 13.3.2012 г.

Печат   Имейл