Димитър Пламенов Ганев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Личен номер: 1000495710
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: София; град: гр. София; ж.к. "Разсадника - Коньовица" , ул. "Хр. Благоев" , бл. 14 - А, вх. Г, ет. 7

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.9.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 14.9.2010 г.


Печат   Имейл