Димитър Петрушинов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500054510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 1, к-ра 120 Телефон: (088) 5627151

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 17.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №47 / 17.11.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 31.03.2013 г.

Печат   Имейл