fbpx

Димитър Петров Долапчиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400224310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" 137, ет. 3, ст. 335 А
Телефон: (088) 8422187
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №25 / 07.4.2004 г.