Димитър Николов Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000235610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Цар Освободител" 27
Телефон: (088) 8717181
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 17.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 17.5.1995 г.

Печат   Имейл