Димитър Нецов Йорданов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000318910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Екзарх Йосиф" 93, вътр.къща, ет. 3
Телефон: (02) 9835073
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 19.10.1994 г.

Печат   Имейл