Димитър Марчев Вълчанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700382310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Христо Ботев" 14, ет. 4, ап. 9
Телефон: (02) 8518038
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 29.9.1955 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.09.2007 г.

Печат   Имейл