Димитър Марков Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500194810
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" № 62, вх. Б, ет. 6 Телефон: (02) 4803211

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 21.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 21.10.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 05.10.2012 г.

Печат   Имейл