Димитър Марков Марковски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500200810
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. Княжево, ул. "689" №12. Телефон: (0887) 520413

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 21.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №29 / 21.10.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 04.01.2013 г.

Печат   Имейл