Димитър Лазаров Горанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100099810
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Македония" 2
Телефон: (02) 9530325
Факс: (02) 9530325
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 14.4.1992 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.07.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 04.08.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 04.11.2009 г.

Печат   Имейл