Димитър Кирилов Петров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700516810
Колегия: София
Адрес: 2100; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Солунска" №61, ет. 1.
Телефон: (0878) 415012
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 31.7.1985 г.

Печат   Имейл