Димитър Йорданов Чукарски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600267010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Македония 10, вх. А, ет. 1
Телефон: (02) 9515730
Факс: (02) 9805410
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 19.9.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 19.9.2001 г.

Печат   Имейл