Димитър Илиев Костов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700270310
Колегия: София
Адрес: 1712; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост-3", бл. 308, вх. 3, ап. 85
Телефон: (02) 8859429
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 02.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 02.3.1994 г.

Печат   Имейл