Димитър Иванов Янчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100308910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; пл. "Славейков" 7, вх. В, ет. 1, ап. 55
Телефон: (02) 9816900
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 14.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 14.4.1993 г.

Печат   Имейл