Димитър Иванов Карабатаков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000167610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 3, к-ра 433
Телефон: (02) 9816369
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 20.10.1999 г.

Печат   Имейл