Димитър Иванов Златев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100347310
Колегия: София
Адрес: 1343; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин-1", бл. 006, вх. В, ет. 3, ап. 12
Телефон: (02) 9273736
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.11.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 12.11.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 12.11.1997 г.

Печат   Имейл