Димитър Иванов Гамански

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400424010
Колегия: София
Адрес: 1797; област: София-град; община: Витоша; град: София; ул. "Проф. Христо Вакарелски" № 11 "Д" , ет. 5, ап. 15.
Телефон: (02) 9615764
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 05.4.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 07.3.2000 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 22.11.2007 г. до 22.11.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 25.11.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 15.04.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 06.07.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 08.01.2010 г. до 08.04.2010 г.

Печат   Имейл