Димитър Живков Стефанов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100159210
Колегия: София
Адрес: 1712; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост-3", бл. 352, вх. А, ап. 2
Телефон: (02) 8758695
Статус:
Дата на първоначално вписване: 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №37 / 18.9.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 09.07.2008г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 05.12.2008 г. до 05.12.2010 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: EU Комисия в Брюксел от 01.09.2011 г.

Печат   Имейл