Димитър Димитров Благоев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000237510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" № 1А, Търг. дом, 1, ет. 1, к-ра 115
Телефон: (088) 9364007
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 22.5.2001 г.
Наказание: Порицание наложено на 28.04.2010г.
Наказание: Порицание наложено на 28.04.2010г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.08.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 13.07.2010 г.

Печат   Имейл