Димитър Григоров Понев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000332610
Колегия: София
Адрес: 1408; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Мидия" 16, вх. 3, ет. 4, ап. 24 Телефон: (02) 8694725

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 08.4.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №25 / 08.4.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 21.03.2013 г.

Печат   Имейл