Димитър Георгиев Маринов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000365110
Колегия: София
Адрес: 1592; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Любляна 66 Телефон: (088) 8415424

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 13.11.2002 г.

Печат   Имейл