Димитър Георгиев Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1500014610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" 3, ет. 3, к-ра 28
Телефон: (02) 9867194
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 13.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 13.10.1993 г.

Печат   Имейл