Димитър Ганчев Пелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800185710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Съборна" №4, вх. "В", ет. 1, ап. 3
Телефон: (02) 9810103
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 12.2.1997 г.

Печат   Имейл