Димитър Вълчев Вълков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300005910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Христо Белчев" 50, ет. 1, ап. 17
Телефон: (02) 9818954
Факс: (02) 9818954
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 15.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.09.2006 г.

Печат   Имейл