Димитър Владимиров Чавдаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700094910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 7Б, партер
Телефон: (02) 9800441
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.9.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 20.9.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 29.09.2006 г.

Печат   Имейл